Siste nytt

Nye treningstider fram til sommargradering!

Fram til gradering i juni endrar me på partiinndeling og tidene for å få 90 minuttar trening minst to gonger i veka. Sjå link her: Treningstider