Siste nytt

Sommartrening

Me startar trening i sommarferien mandag 29. juni 2020 kl. 1800.

Treningstider i sommarferien:

Mandag: 1800 – 1930 (alle beltegrader)

Torsdag: 1800 – 1930 (blått belte +)

Grupperingane kan endre seg alt etter kor mange medlemmer som deltek.

Corona-reglar:

  1. Inngong doble dørar
  2. Garderobar vert kun brukt til toalett
  3. 1 meter avstand og ingen kumite-trening
  4. Registrering av frammøte
  5. Felles golvvask etter kvar trening

Me har gått glipp av mykje trening grunna epidemien. Graderingspensum vert prioritert og det vil bli gjennomgang av jugo kata.

Me håpar at flest mogleg stiller på trening slik at me kjem tilbake til den fantastisk gode drivkrafta me hadde før krisa.

Styret