Japansk terminologi

Japanske uttrykk er brukt svært mykje under treningane. Mange nybegynnarar finn dette vanskeleg i starten. Rådet er å henge med så godt ein kan, så vil språket kome på plass av seg sjølv. Her er ei liste over dei mest brukte orda:

Generelle ord

karate = tom hand
karate do = den tomme handa sin «veg»
dojo = plassen der ein trenar på «vegen»
shihan = øverste sjef for ei gruppe
sensei = instruktør
senpai = senior elev
karate gi = karatedrakt
obi = belte
mae = framover
yoko = sidelengs
ushiro = bakover
mawashi = sving
hidari = venstre
migi = høgre
mawatte = snu rundt
jodan = frå skuldrene og opp – angrepsmål
chudan = frå skuldrene og ned til belte – angrepsmål
gedan = frå beltet og nedover – angrepsmål
kiai = angrepsskrik – «å samle energien»

Reishiki – seremoni før og etter trening

shomen = front i dojo (hovedvegg)
seiza = sitt ned
tate = reis opp
mokuzo = start meditering
mokuzo yame = stopp meditering
rei = bukk
shomen ni rei = bukk til front
sensei ni rei = bukk til instruktøren
sensei gata ni rei = bukk til instruktørane

Tal og teljing

ichi = 1
ni = 2
san = 3
shih = 4
go = 5
roku = 6
shichi = 7
hachi = 8
ku = 9
ju = 10

sankai = 3 gonger
gohon = 5 gonger

Teknikkar – slag

tsuki = slag
choku zuki = rett slag
oi zuki (jun tsuki) = slag samtidig med steg
gyaku zuki = slag med motsatt arm i forhold til fremste fot
kagi zuki = slag med vinkelrett albue

Teknikkar – angrep

uraken uchi = angrep med baksida av knyttneven
shuto uchi = angrep med sida av handa (åpen)
tetsui uchi = angrep med sida av handa (knytta)
empi uchi = angrep med albuen
teisho uchi = angrep med handbaken
nukite = knivhand – angrep med fingertuppane

Teknikkar – spark

geri = spark
mae geri = framoverspark
yoko geri = sidespark
ushiro geri = bakoverspark
mawashi geri = svingspark
ushiro mawashi geri = rundspark
tobi geri = hoppespark (flygespark)
hiza geri = spark med kneet
keage = oppovergåande spark
kekomi = gjennombrytande spark

Teknikkar – blokkeringar

gedan barai = nedover sving blokkering
age uke = blokkering oppover
soto uke = blokkering utanfrå og inn
uchi uke = blokkering innanfrå og ut
shuto uke = blokkering med sida av handa (åpen)
kaki wake uke = blokk med funksjon som ein kile

mae geri jodan?
oi zuki jukai?
soto uke – gyaku zuki chudan kiai?