Dojo-etikette

Husnes karateklubb

 1. Møt seinast 15 minuttar før treninga startar. Presis er ikkje tidsnok. Det er dårleg budoånd å kome for seint til trening. Kjem du for seint, skal du gå inn på sidelinja slik at instruktøren kan sjå deg. Sit ned i «seiza» til du får beskjed om å gå inn i rekkjene.
 2. I garderoben og dojo skal det vere ro før treninga startar. Dette er viktig sidan det er mange utøvarar og instruktørar som førebur seg mentalt til treninga. Snakk roleg. Skriking og herjing er uaktseptabelt. Gå på do før treningstart.
 3. Ta av alle smykke og ringar før trening. Mobiltelfonar skal vere lydlause og verdisaker legg ein på sidelinja.
 4. Treningane føregår barbeint. Sjå til at du er rein på hender og føter. Negler skal være kortklipte. Drakt skal også vere rein.
 5. Når du går inn og ut av dojo skal du bukke mot «shomen». Det er for å vise respekt til staden der mange legg ned så mykje av seg sjølv i form av blod, sveitte og tårer.
 6. Vær høfleg. Alle som har høgare beltegrad enn deg skal du tiltale «senpai». Instruktøren skal du tiltale «sensei».
 7. Mat og drikke er ikkje lov å ta med i dojo. Drikk godt før trening.
 8. Må du av ulike grunnar forlate dojo, skal du alltid kontakte instruktøren. Å forlate dojo utan tillatelse vert sett på som dårleg budoånd.
 9. Når du kjem inn i dojo, skal all merksemd rettast mot trening. Alle problem du dreg med deg frå livet utanom trening skal gløymast.
 10. Vis respekt til alle i dojo.
 11. Det er instruktøren som har styringa. Konsentrer deg berre om deg sjølv og dine utfordringar.
 12. Gjer ditt beste og vis sterk vilje til innsats. Du er i dojo for å bruke tida til god trening. Svar instruktøren med «osu!» når du forstår kva du får beskjed om. Din evne til å vise god energi til instruktøren, vil gje god effekt på treninga for deg og alle.
 13. Brudd på reglane ovanfor kan føre til bortvisning frå dojo.

Samanlikna med andre idrettar er karate-do spesielt med tanke på korleis ein skal oppføre seg der karatetrening føregår. Dette er særs viktig i ein kampkunst der ein lærer potensielle farlege teknikkar. Gjer ditt beste for å halde på tradisjonane i karate-do.