Kontaktinfo

Generell info
Leiar: Gretha Rød
mob: 92480048
e-post: husneskarate@gmail.com; leder@husneskarate.no

Trening og karate
Hovedinstruktør: Rune Hanssen
mob: 90514720
e-post: sensei@husneskarate.no

Medlemskontingent, forsikring, draktar og utstyr
Kasserer: Endre Blokhus
mob: 90168419
e-post: eblokhus@hotmail.com