Kva er karate?

Karate eller karate-do som det også vert kalla, er ein japansk kampkunst som stammar frå Okinawa-øyane sør for Japan. Då karate kom til det japanske fastlandet utvikla det seg fleire stilartar. Gichin Funakoshi sensei er grunnleggjaren av Shotokan som no er den mest utbreidde stilarten innanfor karate i verda. Den utmerkar seg med djupe stillingar og sterke, linjære teknikkar.

Reint teknisk set ein sterkt fokus på kihon (grunnleggjande teknikkar) og trenar på dette gjennom endelaus repetisjon og perfeksjonering av detaljar. Dette vert vidareført til ulike kata (form/mønster) der ein trenar på kihon i eit bevegelsesmønster med teknikkar som kan vidareførast til kumite (kamp). Erfaringane ein då får gjennom kumite gjev feedback til korleis ein kan perfeksjonere teknikkane når ein trenar kihon og kata.

Kihon, kata og kumite er difor ei uatskilleleg treeining.

Ved konstant repetisjon av teknikkar lærer kroppen å bevege seg uanstrengt og naturleg, og samstundes lærer sinnet å fungere uanstrengt og naturleg også.

Karate er vegen til balanse.

Det endelege målet med karatetreninga er å utvikle utøvaren sin personlege karakter. Gjennom hard fysisk trening utviklar ein ikkje berre kroppen, men også den mentale kapasiteten. Ein kjem i kontakt med sine eigne grenser og korleis ein kan presse seg sjølv til å takle motgang og stress betre. Ein får eit meir åpent og fredfullt sinn og styrkar sjølvsikkerheten, kroppskontrollen, og helsa generelt.

 

Dojo kun

«Ein! Perfeksjonèr din karakter!»

«Ein! Vær trufast!»

«Ein! Gjer ditt beste for å bli betre!»

«Ein! Respektèr andre!»

«Ein! Unngå valdeleg atferd!»

 

Treningane er systematiske og krev tålmod. Det er ingen snarvegar og ein blir aldri utlært. Dedikerte karate-ka oppdagar etterkvart ei subtil meining og skjønar at svart belte berre er starten på noko mykje større.