Medlemskontingent

Husnes karateklubb følgjer kalenderåret når det gjeld betaling av treningskontingent.

Slik betalar du kontingenten:

1. Medlemsavgift til NIF

Gå inn på https://www.minidrett.no/ for registrering. Søk opp Husnes karateklubb. Du får då tilsendt faktura på 50kr.

2. Treningskontingent til klubben

Klubben sender ut betalingsinfo for treningsavgift på 1150kr til alle som står registrert i registeret hos NIF.

Kontonummer til klubben: 3460 20 43586

Totalt 1200kr i årskontingent.


Forsikring inkludert
Ved skadar må medlemmene sjølve ta kontakt med kampsportforbundet om noko skal rapporterast til forsikringselskapet:
Telefon: 98205267
E-post: post@kampsport.no

JKA Norway
Japan Karate Association er den største organisasjonen som trenar stilarten Shotokan. Treningskontingenten dekkjer lisens til JKA Norway. Lisensen gjer det mogleg for meldemmene å gradere seg, delta på treningssamlingar og konkurransar i regi av JKA.

Har du spørsmål?
Kontakt Endre Blokhus:
Tlf. 90168419
E-post eblokhus@hotmail.com

NB!!! Om ein av ulike årsaker ikkje har høve til å betale innan fristen som blir opplyst, kan ein ta kontakt og gjere ein avtale for betaling.