Medlemskontingent

Husnes karateklubb følgjer kalenderåret når det gjeld medlemskontingent til klubben. Kontingenten dekkjer treningsavgift, forsikring og lisens til vår karateorganisasjon – JKA.

Treningsavgift
Treningsavgifta går til drift av klubben.

Forsikring
Får å trene i Husnes karateklubb er det bestemt at alle medlemmene skal ha eigen forsikring gjennom Norges Kampsortforbund.
Ved skadar må medlemmene sjølve ta kontakt med kampsportforbundet om noko skal rapporterast til forsikringselskapet:
Telefon: 98205267
E-post: post@kampsport.no

JKA
Japan Karate Association er den største organisasjonen som trenar stilarten Shotokan. Treningskontingenten dekkjer lisens til Norway JKA. Lisensen gjer det mogleg for meldemmene å gradere seg, delta på treningssamlingar og konkurransar i regi av JKA.

Medlemskontingenten er 1200 kr for 1 år.

Ein kan betale inn på bankkontonummer: 3460 20 43586

NB! Det er veldig viktig at betalingen blir merka med navnet til den det skal betalast for.

NB!! I starten på kvart år blir det opplyst om ein betalingsfrist. Det er viktig å betale inn medlemskontingenten til rett tid, sidan klubben må sende inn medlemsoversikt til kampsportforbundet og Norway JKA.

NB!!! Om ein av ulike årsaker ikkje har høve til å betale innan fristen som det blir opplyst om, kan ein ta kontakt med kasserer Endre Blokhus (mob: 90168419) og gjere ein avtale på betaling.