Siste nytt

Når kan du ikkje kome på trening?

Om du har symptomar som sår hals, hoste, rennande nase, feber eller kvalme kan du ikkje kome på trening.

I tillegg skal du vere symptomfri ein heil dag før du kan kome tilbake på trening.

Me håpar alle kjem tilbake på trening denne hausten!