Siste nytt

Info til alle nye medlemmer!

Alle nye medlemmer som kjem på trening framover må registrerast med namn og kontaktinfo, slik at klubben kan ha eit fungerande smittevern og moglegheit til smittesporing.

Send e-post til sensei@husneskarate.no med følgjande informasjon:

Etternamn:
Fornamn:
Alder:
Tlfnr:
E-post:

Klubben lagar ei liste over nybegynnarane der kvar og ein kryssar seg av, kvar gong ein er på trening.

Fint om ein sender e-posten snarast!

På førehand takk!