Siste nytt

Endring gruppeinndeling og treningstider!

Frå og med mandag 7. mai vert gruppeindelinga slik:

mandagar og onsdagar

10. kyu – 8. kyu (nybegynnarar til og med gult belte)

7. kyu – 1. kyu (oransje til brunt)

Dette vil seie at nybegynnarane trenar to gonger i veka saman med gulbeltarane.