Siste nytt

Betaling av medlemskontingent

Frå 2022 skal alle medlemmer registrere seg i Norges idrettsforbund sitt medlemsregister. Grunnen til dette er at NIF skal ha oversikt over antal medlemmer i kvar klubb med tanke på støtteordningar og andre ting som har med medlemstal å gjere. Du må difor passe på at du betalar medlemsavgifta på 50 kr til NIF. Du skal ha fått melding om dette frå NIF anten via SMS eller e-post.

Husnes karateklubb har etter styrevedtak bestemt at treningskontingenten i klubben skal vere 1200 kr.
Det nye er at du må betale 50 kr direkte til NIF og 1150 kr til klubben.

Ein betalar 1150 kr til klubben inn på bankkontonummer: 3460 20 43586

Betalingsfrist 4. februar 2022.

NB! Det er veldig viktig at betalingen blir merka med navnet til den det skal betalast for.

NB!! Om ein av ulike årsaker ikkje har høve til å betale innan fristen som det blir opplyst om, kan ein ta kontakt med kasserer Endre Blokhus (mob: 90168419) og gjere ein avtale på betaling.