Siste nytt

Årsmøte 2018

Styret inviterer alle medlemmer i Husnes karateklubb til årsmøte.

Stad: Sunde skule

Dato/klokkeslett: 14. februar kl. 1700 (før trening 1830)

Forslag eller saker til klubben kan sendast til styret seinast 8. februar. Bruk gjerne epost.

Saksliste:
1. godkjenning av kven som har stemmerett
2. godkjenning av innkalling
3. val av skrivar og representantar til å underskrive protokollen
4. gjennomgang av årsmelding for 2017
5. gjennomgang av rekneskap for 2017
6. fastsetje treningskontingent for 2019
7. innkomne saker
8. val av nestleiar og styremedlemmer

 

Vel møtt!