Årsmøte 2018

Del

Styret inviterer alle medlemmer i Husnes karateklubb til årsmøte.

Stad: Sunde skule

Dato/klokkeslett: 14. februar kl. 1700 (før trening 1830)

Forslag eller saker til klubben kan sendast til styret seinast 8. februar. Bruk gjerne epost.

Saksliste:
1. godkjenning av kven som har stemmerett
2. godkjenning av innkalling
3. val av skrivar og representantar til å underskrive protokollen
4. gjennomgang av årsmelding for 2017
5. gjennomgang av rekneskap for 2017
6. fastsetje treningskontingent for 2019
7. innkomne saker
8. val av nestleiar og styremedlemmer

 

Vel møtt!

Nybegynnartrening

Del

Husnes karateklubb ønskjer nye medlemmer velkomen til karatetrening.

Startdato er torsdag 18. januar kl. 1800 i gymsalen på Sunde. Nybegynnartreningane fortset kvar torsdag 1800 – 1900. Me tek i mot nye medlemmer nokre veker etter oppstart.

Aldersgrense 10 år. Det vil seie at dei som fyller 10 år innan januar 2019 kan vere med på trening.

Les meir i menyen om nybegynnartrening.

Vel møtt!